"Smalsutis" 3-4 klasių mokinių matematikos konferencija - skaičiuojame vidurkį